הגיגי נדל״ן

עדכונים אחרונים

יניב הס תיווך בוטיק

האתגרים.

התקופה שלפנינו מאתגרת, ובדיוק בתקופות כאלה נמדדים הקשרים הבין-אישיים עם הלקוחות עם הספקים, והאמון בין הצדדים עומד למבחן. מהמדינה אין לי ציפיות. אני עצמאי והתרגלתי לשלם עשרות אלפי שקלים בשנה לביטוח לאומי מבלי לקבל תמורה אמתית לכך – ראו ערך גמגום המנהיגים בששת השבועות האחרונים (הקטנת מקדמות המס הן בדיחה לעומת ההתעקשות על תשלומי המע"מ וביטוח הלאומי).

מהספקים שלי היו לי ציפיות גבוהות והם הוכיחו יושרה וסולידריות – וכן, יש לי עדין ציפיות מהבנקים שלא ימתינו לממשלה ויחליטו בעצמם על הקפאת הלוואות ומשכנתאות – מכירים עצמאי לא ממונף? מכירים עצמאי ללא מערכת אשראי שתומכת בו? הבנקים מספקים אשראי בדיוק כמו שיד2, אתר מדלן והלוח הבטוח של עיתון כלבו מספקים פלטפורמות לשיווק מרכולתי, הם, הרשומים לעיל נענו לצו השעה והקפיאו חיובים, זה זמן הבנקים להוכיח סולידריות.

 

בריאות ונחת.